Święto Trzech Króli w Łoniowej – „Królów ci u nas dostatek …”

Gosia, Wiki i Emilka

W Święto Trzech Króli Parafia Łoniowska jak co roku modliła się  żarliwie o nowe powołania misyjne, oraz poprzez składane ofiary przy nabywaniu zestawów najwyborniejszych kadzideł hojnie wsparła misje i misjonarzy.  Sami stawajmy się misjonarzami w swoim otoczeniu, aby i dzisiaj Chrystus mógł się objawiać światu, tak jak się objawił przez Mędrców ze Wschodu.

Kacper, Nikodem i Przemek

Dziękuję parafialnym orszakom królewskim za ilustracje do tej prawdy misyjnej.

Rozdawanie zestawów kadzideł
Maciek, Kacper i Mateusz
Piękniejszych Krółów na całym swiecie nie znajdziecie!

Zmarł pochodzący z Łoniowej Ojciec Thaddée Matura OFM Franciszkanin (1922 – 2020)

Ojciec Thaddée Matura OFM

W niedzielę 5 stycznia 2020 r. w szpitalu w Montrealu w Kanadzie, odszedł do Pana o. Thaddée Matura OFM z kanadyjskiej Prowincji Świętego Ducha. Przeżył 97 lat, w Zakonie 79 lat, jako kapłan 71 lat.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Życiorys O. Thadde Matura OFM

Tadeusz Matura urodził się w rodzinie Franciszka i Franciszki zd. Sieńskiej w Zalesiu Wielkim w Wielkopolsce 24 października 1922. W 1929 rodzina przeniosła się do Łoniowej nad Dunajcem, gdzie Tadeusz uczęszczał do szkoły powszechnej. W 1933 rodzina powróciła do Zalesia Wielkiego, gdzie o. Tadeusz ukończył szkołę podstawową. W 1935 wstąpił do Kolegium Serafickiego w klasztorze w Kobylinie prowadzonego przez franciszkanów z Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych. W 1939 wraz z rodziną wyemigrował do Kanady. Kontynuował naukę w niższym seminarium zakonnym tego samego zakonu w Edmonton w Albercie.

Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w Lennoxville 7 kwietnia 1940. Pierwszą profesję złożył 13 kwietnia 1941. Filoofię studiował w Quebecu we Franciszkańskim Studium Prowincjalnym. Studia teologiczne ukończył w MontrealuŚwięcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1948.

W 1950 wyjechał do Rzymu, gdzie w Antonianum uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie pracy z teologii biblijnej „O pustyni w Nowym Testamencie”. W latach 1953-1955 kontynuował studia z teologii biblijnej we Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie. Wróciwszy do Rzymu zdał egzamin z Pisma Świętego przed watykańską komisją biblistyczną, zdobywając tytuł licencjusza z Pisma Świętego.

Po powrocie do Kanady wykładał w latach 1955-1964 biblistykę i liturgikę w seminarium duchownym macierzystej prowincji zakonne. W tym czasie prowadził również wykłady na innych uniwersytetach w Quebecu i Montrealu. W latach 1964-1972 mieszkał we Francji, będąc członkiem franciszkańskiej wspólnoty przy ośrodku ekumenicznym w Taizé.

Po 1976 o. Matura rozpoczął prace badawcze nad źródłami duchowości Zakonu Franciszkańskiego, próbując dokonać syntezy myśli i duchowości św. Franciszka z Asyżu. owocem badań było m.in. nowe łacińsko-francuskie wydanie jego pism św. Franciszka w kolekcji Sources chrétiennes. W latach 1980-1993 o. Matura był magistrem nowicjatu, w latach 1982-1990 definitorem prowincji, zaś w latach 1983-1990 gwardianem wspólnoty w Grambois pod Aix-en-Provence. Był wzywany jako konsultant na kapituły generalne zakonu do Asyżu w latach 1976 i 2006. W 1985 współpracował przy redakcji nowego łacińsko-francuskiego wydania pism Klary z Asyżu. W latach 80. XX w. włączył się w prace prowadzące do zatwierdzenia nowych Konstytucji Generalnych Zakonu. Ogłoszono je w 1987. Pracował również w następujących komisjach zakonu: ds. Sprawiedliwości i Pokoju, priorytetów życia duchowego – Serce skierowane do Pana, życia braci w krajach postradzieckich. Prowadził stale wykłady w różnych miejscach całego świata.

Święto Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020 r.

Wprowadzenie: Święto Chrztu Pańskiego, które dzisiaj przeżywamy, przypomina nam najważniejszy moment naszego życia: chwilę naszego chrztu, kiedy narodziliśmy się do życia wiecznego. Musimy jednak pamiętać, że chrzest był początkiem naszej drogi wiary. Mamy się nieustannie troszczyć o życie Boże w nas, które otrzymaliśmy w zalążku. Za chrztem powinno iść nasze życie zgodne z Ewangelią oraz nieustanne pogłębianie naszej relacji z Bogiem przez sakramenty i  modlitwę. I patrząc dzisiaj na naszą wiarę, na nasze życie religijne i sakramentalne, na naszą modlitwę oraz na naszą codzienność, zadajmy sobie pytanie: czy Bóg ma w nas swoje „upodobanie”?; Czy jest z nas zadowolony? Czy jesteśmy Jego umiłowanymi synami i córkami?

INTENCJE MSZALNE DO 19 STYCZNIA 2020

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.

MSZE ŚWIĘTE W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI: 8.00; 10.00 i 12.00

Na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie złota, kadzidła i mirry

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2018

PO MSZY MOŻNA ZABRAĆ DO DOMU ZESTAWY Z NAJLEPSZYCH KADZIDEŁ ORAZ ZŁOŻYĆ OFIARĘ NA MISJE

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: WĘGIELEK. POŚWIĘCONA KREDA i KADZIDŁO (NATURALNA ŻYWICA, MIRRA., KADZIDŁO RÓŻANE, KADZIDŁO JEROZOLIMA, ZIOŁA I KWIATY Z BASENU MORZA ŚROZIEMNEGO)

ZŁOTO, KADZIDŁO i MIRRA
SZOPKA PLENEROWA