Komunikat Biskupa Tarnowskiego na temat posługi dziekana w dekanacie

Komunikat Biskupa Tarnowskiego na temat posługi dziekana w dekanacie

(Komunikat w PDF – powyżej)

Dziekan Dekanatu Porąbka Uszewska 

Ks. dr Jerzy Krzanowski 

Proboszcz parafii p.w. Św. Małgorzaty w Dębnie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 listopada 2018

(Ogłoszenia – 18 listopada 2018)

(Intencje mszalne do 25 listopada 2018)

SCENARIUSZ JASEŁEK DLA KLASY VII i VIII SP

(Scenariusz w PDF powyżej)

Ponieważ są pewne zmiany, prośba do uczniów by się szczegółowo zapoznać ze scenariuszem – Ks. Antoni 🙂 

 

XXXII Niedziela Zwykła – 11 listopad 2018 – 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

(Ogłoszenia 11 listopad 2018 – PDF)

X DZIEŃ SOLIDARNOŚCI

Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

 

(Intencje mszalne do 18 listopada 2018)

Ogłoszenie Sołtysa Wsi Łoniowa – podatek!

SOLTYS

Ogłoszenie Sołtysa Wsi Łoniowa, Pana Janusza Burnóg: 

Trzecia rata podatku rolnego przyjmowana będzie dnia 15 listopada 2018 tj. w najbliższy czwartek od godz. 8.00 do godz. 17.00

Pieśni patriotyczne Pana Kazimierza Bojdo z okazji 100 Lecia Niepodległości

W XVIII wieku pisał poeta Ignacy Krasicki, że „miłość do Ojczyzny jest święta, lecz czują ją tylko umysły poczciwe”.

Z okazji 100 Lecia Odzyskania Niepodległości polecam do refleksji dwie pieśni patriotyczne, wielkiego pasjonata kultury i tradycji ludowej, Łoniowianina o bardzo „poczciwym umyśle” Pana Kazimierza Bojdo

Na 100 Lecie

odzyskania przez Polskę Niepodległości

Autor tekstu: Kazimierz Bojdo

(Do melodii z ogólnopolskiego śpiewnika  liturgicznego)

Refren. Pieśń wdzięczności brzmij Panu nad całą Polską!

Za Niepodległość, Łaskawość i Opatrzność Boską! (bis)

 1. Pieśń Wdzięczności śpiewaj każda siostro i bracie,

Za 100 lat wolności która macie.

Pieśń Wdzięczności śpiewajmy wszyscy Polacy,

Bądźmy wierni Bogu, Ojczyźnie rodacy.

Refren. Pieśń wdzięczności brzmij Panu nad całą Polską!

Za Niepodległość, Łaskawość i Opatrzność Boską! (bis)

 1. Część oddajmy też żołnierzom, oficerom,

Walczącym o wolność Bohaterom.

Którzy znoju i krwi nie szczędzili,

Byśmy wszyscy w wolnej Polsce żyli.

Refren. W sercach naszych miejmy wciąż Boga, Ojczyznę,

I tych co za to ponieśli liczne śmierci i bliznę!

 1. Niech Opatrzność chroni dalej całą Polskę,

I niech ma wciąż o Ojczyznę troskę,

Niech w niej wolność, pokój nigdy nie zanikną,

Wiara, Miłość, Solidarność w dobrym kwitną.

Refren. W sercach naszych miejmy wciąż Boga, Ojczyznę,

I tych co za to ponieśli liczne śmierci i bliznę!

 1. Niech Maria wyprasza Ojczyźnie moc Bożą,

Niech się na Nią wrogo0wie srożą,

Bo już wiele w dziejach wycierpiała,

Trza by już wciąż wolność, szczęście miała!

Refren. W sercach naszych miejmy wciąż Boga, Ojczyznę,

I tych co za to ponieśli liczne śmierci i bliznę!

 1. Dziękuj Polsko za Niepodległości 100 lat.

I promieniuj Dobrem na cały świat,

Bądź wciąż filarem Kultury i Wiary,

I niwecz wrogów Boga, ludzi złych zamiary!

Refren 1. Pieśń wdzięczności brzmij Panu nad całą Polską!

Za Niepodległość, Łaskawość i Opatrzność Boską! (bis)

Refren 2. W sercach naszych miejmy wciąż Boga, Ojczyznę,

I tych co za to ponieśli liczne śmierci i bliznę!

Piosenka o małej Ojczyźnie Łoniowej

 

(Do melodii z piosenki:

„Stokrotka rosła polna, a przy niej szumiał gaj”).

Autor tekstu: Kazimierz Bojdo

 1. Na pogórzy karpackim, przy drodze do Mlesztyna,

Łoniowa się rozłożyła, urocza to wioszczyna. (bis)

 1. Złączmy się w jedno koło, niech serca mocniej biją,

A wszyscy Łoniowianie, niech razem w zgodzie żyją ( bis)

 1. My mamy wieś podnosić, na szczyt, gdzie ideały,

Lud światłem wiedzy wzmocnić, dla Ojczyźnianej chwały. (bis)

 1. Dla Boga i Ojczyzny, niechaj się wszyscy trudzą,

Ku Prawdzie, Dobru, Pięknu, niech swe sumienia budzą (bis)

 1. Aby zawsze tak było, we wsi i w Polsce całej,

By zła jak najmniej było, trzeba pracy niemałej i wytrwałej (bis)

 1. Trzeba brać wzór z Papieża, Patrona naszej szkoły,

Niech trud nauki zwycięża, zanośmy jego mozoły. (bis)

 1. Święty Jan Paweł II, wzorem też patriotyzmu,

Z nim strzeżmy się obłudy, zdrady, hańby, cynizmu! (bis)

 1. Niech 100 – Lecie Wolności, Ojczyzny ukochanej,

Przymnoży w nas radości i z  Polski naprawianej,

Tak liczne w swoich Dziejach męczonej, poniżanej!

ZAPROSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej zaprasza mieszkańców Łoniowej na Uroczystą Akademię z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w piątek o godz. 8.00 na Hali Sportowej.

 

 

100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Z ogłoszeń parafialnych: W przyszłą niedzielę będziemy uroczyście świętować 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. Z tej racji MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA W INTENCJI NASZEJ OJCZYZNY oraz  poległych  w jej obronie, z okolicznościowym kazaniem o godz. 1000. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy za Ojczyznę wszystkich parafian i gości, Poczty Sztandarowe, Strażaków OSP Łoniowa; młodzież i dzieci szkolne. W miarę możliwości wywieśmy również POLSKĄ FLAGĘ w oknie naszych domów, niech będzie ona wyrazem naszej miłości do Ojczyzny oraz szacunku do znaków i symboli narodowych.

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 listopad 2018 – ogłoszenia

(4 listopad 2018 – ogłoszenia – PDF)

 

(Intencje mszalne do 11 listopada 2018)

 

ZAPRASZAM DO MODLITWY ZA NASZYCH ZMARŁYCH

I WYPOMINKI LISTOPADOWE

CODZIENNIE PRZEZ CAŁĄ OKTAWĘ DO 8 LISTOPADA

O GODZ. 16.25

 

„Święta i zbawienna rzecz modlić się za zmarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni” … (2 Mch 12,45)

 

 

              2 LISTOPADA KOŚCIÓŁ WSPOMINA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH, którzy dopełniają pokuty w czyśćcu zanim zasilą Kościół tryumfujący, czyli świętych w niebie. Wiemy również, że czas zasługi na życie wieczne kończy się dla każdego człowieka z chwilą śmierci. I nasi zmarli sami z siebie nic już nie mogą uczynić, aby odmienić swój los po śmierci.                 

      Kościołowi oczyszczającemu się w czyśćcu może pomóc tylko Kościół pielgrzymujący na ziemi czyli my. Miłość sięgająca poza grób skłania nas do różnych uczynków i ofiar na rzecz naszych zmarłych. Jest to ofiara modlitwy w ich intencji, nade wszystko ofiara mszy świętej, ofiara naszych dobrych uczynków, ofiarowane cierpienie, jałmużna i modlitwa Kościoła, czyli wypominki. Chciejmy się włączyć w apel Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym i razem z Maryją modląc się na różańcu poprzez wypominki opróżniajmy czyściec!

 

 

cmentarz-3

cmentarz-1

cmentarz-2