Pogrzeb Śp. + Władysławy Gurgul

 

Pogrzeb Śp. + Władysławy Gurgul będzie 21 maja 2018 r. tj. poniedziałek o godz. 14.00. Pół godziny wcześniej różaniec za zmarłą.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 20 maj 2018 – ogłoszenia i intencje

I KOMUNIA DZIECI Z KLASY III

GODZINA 11.00

(Ogłoszenia parafialne – PDF)

(Intencje mszalne do 27 maja 2018)

 

ZAPOWIEDŹ RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII

Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. (Jerzy Liebert)

Misje i ich renowacja to niezwykle ważne etapy w historii i rozwoju każdej świątyni oraz w formacji duchowej wspólnoty parafialnej. W każdej parafii w trosce o dobro duchowe wszystkich parafian proboszcz ma obowiązek co kilka lat (najlepiej co 10) organizować Misje Święte.  Są to dłuższe w formie, i bogatsze w treści, bo dla poszczególnych stanów rekolekcje. Ich celem jest pogłębienie i umocnienie wiary w sercach i umysłach parafian. Praktyką duszpasterską jest organizowanie Misji Świętych i ich odnowienie po roku, czyli renowacja.  W roku Jubileuszu 100 – lecia objawień fatimskich, przeżywaliśmy Misje parafialne,  które głosił pierwszy proboszcz parafii łoniowskiej Ks. mgr Piotr Pabis. Dlatego tym roku w dniach od 24 do 27 maja 2018 roku nasza parafia będzie przeżywała RENOWACJE MISJI ŚWIĘTYCH.

P R O G R A M

RENOWACJI MISJI

(Kliknij w foto – Program Renowacji Misji w Parafii)

 

BOŻE CIAŁO 2018 – LISTA RODZIN PRZYGOTOWUJĄCYCH OŁTARZE

(Kliknij w foto – „Dwudziestki”  Rodziny odpowiedzialne za poszczególne Ołtarze na Boże Ciało)

Jak co roku proszę o przygotowanie ołtarzy. Na stronie parafialnej wypisane są rodziny tzw. „dwudziestki” z poszczególnych przysiółków (ciąg dalszy z ubiegłego roku) przypisane do przygotowania poszczególnych ołtarzy. I ołtarz – przy figurce za Przedszkolem – Rynek i Polowice (Od Walerii i Stanisława Musiał do Zofi i Andrzeja Mytnik);   II ołtarz przy Krzyżu Grunwaldzkim – Góra (od Rodziny Zofii i Andrzeja Turskich do Krystyny i Czesława Kluska); III ołtarz przy figurce Św. Floriana – Remiza – Kawałek i  Pańskie (od Pani Łucji Bojdo do Marii i Edwarda Drużkowskich) ; IV ołtarz przy Kapliczce Serca Jezusa na Rudzie  –  Ruda (od Rodziny Anny i Krzysztofa Pabjan do Urszuli i Andrzeja Leleńskich). Rodziny są opublikowane  na stronie internetowej parafii. Serdecznie proszę aby wszyscy włączyli się w przygotowanie ołtarzy, dołóżmy starań, aby procesja była okazała na cześć Chrystusa eucharystycznego.

 

Wniebowstąpienie Pańskie – 13 maja 2018 – ogłoszenia i intencje

(Ogłoszenia parafialne – PDF)

(Intencje mszalne do 20 maja 2018)

 

13 maja 2018 tj. niedziela o godz. 16.00 pierwsze Nabożeństwo Fatimskie

„Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz”.  (Fatima 1917)

Figurę Pani Fatimskiej w czasie procesji niosą starsze dziewczynki z DSM 

 

Ogłoszenie Sołtysa Wsi Łoniowa – podatek!

SOLTYS

Ogłoszenie Sołtysa Wsi Łoniowa, Pana Janusza Burnóg: Druga rata podatku rolnego przyjmowana będzie dnia 15 maja 2018 tj. w najbliższy wtorek przez cały dzień!!!

VI NIEDZIELA WIELKANOCY – 6 maj 2018 – ogłoszenia

(Ogłoszenia – 6 maj 2018)

 

(Intencje mszalne do 13 maja 2018)

Z dawna Polski Tyś Królową – 3 maj 2016

ŚLUBY KRÓLA JANA KAZIMIERZA

 

FLAGA POLSKI

Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.
A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim nowym a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę.
Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało.
Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić.
Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał.

V Niedziela Wielkanocy – 29 kwietnia 2018 r.

(V Niedziela Wielkanocy – ogłoszenia)

(INTENCJE MSZALNE – do 6 maj 2018)

DZIEŃ STRAŻAKA!

Drodzy Strażacy, druhny i druhowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowej!

 Z okazji Dnia Strażaka i wspomnienia waszego Patrona, Św. Floriana życzę wam dalszych dobrych owoców i sukcesów, w tej pięknej służbie, jak głosi strażackie zawołanie: Bogu na chwałę i ludziom na pożytek.

Wszystkim strażakom życzę z całego serca, by cieszyli się szacunkiem i uznaniem łoniowskiego środowiska, szczególną opieką św. Floriana, Patrona Strażaków a także dobrą kondycją fizyczną i zdrowiem w dalszej służbie dla małej i dużej Ojczyzny.

Te życzenia składam na ręce prezesa OSP Łoniowa Pana Tadeusza Sachy i Pana Komendanta Pawła Kraja.

Życzenia omodlone zawsze się spełniają, dlatego w Uroczystość Królowej Polski o godz. 8.00 będziemy się modlić w intencji ZMARŁYCH STRAŻAKÓW o radość wieczną, oraz w intencji wszystkich STRAŻAKÓW Z OSP ŁONIOWA i ich Rodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP Wspomożycielki Wiernych Patronki Parafii oraz wstawiennictwo  Św. Floriana w służbie dla dobra Łoniowej i całej parafii.

Ks. Proboszcz

W imieniu Komendanta OSP Łoniowa Pana Pawła Kraja zapraszam do wspólnej modlitwy wszystkich strażaków OSP Łoniowa: Druhny i Druhów, a także naszych najmłodszych strażaków z projektu „Jestem Mały Wiem Więcej”. Po Mszy Świętej dalsze świętowanie w Remizie.